Onderwijs

Uw partner voor gelijke kansen en een veilige leeromgeving in het VO, MBO en HBO! Wij helpen onderwijsinstellingen met een overkoepelend plan voor praktische uitvoering van gelijke kansen en ondersteunen intern bij het bevorderen van een diverse en inclusieve werkomgeving. Daarnaast staan we klaar om te helpen bij het doorvertalen en uitvoeren van het stagepact en de aanpak van stagediscriminatie. Met onze lespakketten bereiden we scholieren en studenten optimaal voor op de arbeidsmarkt. Samen werken we aan een inclusieve toekomst!

 

Workshops & Trainingen